Creation

Сътворението на света
Месопотамия

В тази страница ще ви запознаем с две от най-известните версии от митологията на Месопотамия посветени на Сътворението, които условно ще наречем „Шумерска“ и „Вавилонска„. Важно е да се знае, че в митологията на Месопотамия съществуват множество версии на Сътворението, изповядвани от шумери, акадци, вавилонци, асирийци и други известни народи населявали свещените земи на близкия изток. В по-старите версии, каквито са шумерската и акадската, за създатели на света се считат Намму – върховната богиня майка изобразявана под формата на рептил, заедно с двата противоположни океана от първична вода наречени Абзу(сладководния) и Тиамат(соленоводния). В по-късната митология обаче, когато Вавилон се превърнал в основен религиозен и икономически център на империята,  Мардук – покровителят на легендарният град също бил провъзгласен за бог на Сътворението. Сведения  за това откриваме в Енума Елиш – древен клинописен текст от 2-рото хилядолетие пр.н.е. намерен в библиотеката на асирийския цар Ашурбанипал.

Шумерска версия

Първоначално не съществувало абсолютно нищо. Бъдещите форми на живот не могли да се проявяват, защото били хаотично струпани в безкрайния и бездънен океан от първична вода, асоцииран с богинята Намму. В тъмния космически хаос в латентно състояние съществували всички познати елементи, които чрез искрата на сътворението били структурирани от великият божествен Творец. В изначалния първичен океан бил изграден от две основни течения – това на живота и структурата, свързано с бог Абзу, както и разрушителната сила на хаоса, позната като Тиамат. В своя положителен аспект на върховен бог творец Абзу олицетворявал животворния океан от сладка вода, докато Тиамат била свързана с безпощадните соленоводни води на хаоса. От утробата на върховната богиня майка произлезели Ан – изначалното небе, заедно с Ки – изначалната земята. Според древните текстове именно те са праотците на всички по-късни автономни божества. След като Ан и Ки пораснали, Намму ги обединила, създавайки първото космическо семейство. От техния любовен съюз били заченати могъщият Енлил, който изпълнил въздушното пространство, както и плодовитият Енки, който озарил вселената със своята божествена мъдрост. Не след дълго Енлил и Енки започнали старателно да оформят живота по образ и подобие на боговете, внасяйки необходимия порядък в до тогава хаотичната вселена.  Не минало много време, и животът започнал да процъфтява. Многообразието на развиващия се живот обаче не позволявало на бог Ан да си почива, поради което той помолил първородния си син Енлил да го отдели от своята сестра и законна съпруга Ки, заемайки въздушното пространство между тях. След като бог Енлил изпълнил молбата на баща си, Ан се превърнал във върховен цар на небето, докато неговите първородни синове поели управлението над вече автономната земя. Не след дълго Енлил започнал да затопля и облагородява нейната повърхност, изпълвайки въздуха със своето божествено дихание. Неговият брат Енки – великият господар на сладковония океан от първична вода, се погрижил за напояването на сухите и неплодородни почви, облагородявайки мръсните блатисти местности със животворната си вода. По този начин били създадени реките Ефрат и Тигър. От по-късните любовни съюзи, които Енлил и Енки осъществили, били родени голяма част от мажорните божества в пантеона – Нинурта, Мардук, Нанна, Нергал и др. Според легендите Енки – най-мъдрият бог, проектирал хората по образ и подобие на боговете. Той ги обучил на земеделие, занаяти и религия. След като двамата божествени братя обработили земята, тя се превърнала в толкова прекрасно място за живот, че голяма част от боговете решили да заживеят на нея. По този начин в качествата си на изначални божества на сътворението Ан и Ки олицетворяват неделимата връзка между безграничното космическо пространство и твърдата материя, докато техните първородни синове Енлил и Енки се превърнали в първите божествени управници на автономната земя.

Иконографии

Предполагаеми изображения на Намму изобразена, като архетипна богиня майка и жена с глава на репетил
Иконография на акадския Ану - царят на небето, чиито шумерски еквивалент е Ан

Вавилонска версия

В началото съществували само двата противоположни океана – Абзу и Тиамат. Когато смесили водите си, те създали божествата Лахму и Лахаму, от чийто любовен съюз били родени Аншар и Кишар. Според тази версия на мита, от свещения връзка между Аншар и Кашар са родени Ан, който впоследствие създал, като свое собствено отражение, бог Енки. (Тук може би има някаква грешка. По-вероятно е Ан – небето, да е създал Ки – земята, въпреки че на някой места Енки също бил почитан като бог на земята, от където произлиза и неговото шумерско име). Не след дълго, раздразнена от шума на боговете, Тиамат, която често в митологията е описвана като разрушителен дракон на хаоса, насилствено отнела божествената аура на своя плодовит съпруг. Според легендите именно от аурата на Абзу впоследствие бил създаден огромният сладководен океан от животворна вода, намиращ се под земята, в който шумерите вярвали, че Енки живеел. Там той заедно със своята законна съпруга Дамкина заченали малкия Мардук(Юпитер) – най-силният сред боговете, роден с четири уши и четири очи, с които бил способен да вижда и чува всичко. Още от бебе могъщият бог се откроявал с ярката светлина, кояято излъчвал. Гласът му бил толкова оглушителен, че сякаш огън излизал от устата му. Вярвало се, че неговата божествена аура била силна колкото на десет бога, и че в душата си той въплъщавал петдесет страшни сили. Когато Ан видял Мардук, преизпълнен от щастие, създал четири могъщи вятъра, които поставил в неговите ръце. Междувременно раздразнителната Тиамат, която копнеела за почивка, решила да унищожи веднъж за винаги начеващото се сътворение. За тази цел тя създала многобройни чудовищата, сред които: „ужасяващата хидра“, „яростния змиеподобен дракон“, „човека–змия“, „огромния демон“,, „свирепия вълк“, „човека–скорпион“, „страшните бури“, „човека–риба“, „безмилостния бизон“ и др. За да бъде сигурна в своята победа, тя сътворила още единадесет ужасяващи божества. На едно от тях на име Кингу поверила Плочката на съдбините, провъзгласявайки го за върховен командир на апокалиптичната армия. (В митологията на Месопотамия „Плочката на съдбините“ представлява едно от най-мощните оръжия, символ на върховенство, сила и власт). След като мъдрият Енки разбрал за настъпващата апокалиптична армия, той бил изпратен от дядо си Аншар в неравностойна битка срещу Тиамат и нейните поддръжници, но осъзнавайки, че е по-слаб, се отказал и се върнал. Впоследствие Ан също се опитал да се пребори с демоничната армия, но той също бил победен. Накрая Енки взел решение да изпрати своя могъщ син Мардук, който, както вече знаем, бил най-силният сред боговете и като такъв единствено той бил способен да спаси света. Преди да се впусне в битка, бог Мардук бил снабден с лък и стрела, както и с огромна мрежа. Той взел още седем вятъра със себе си, както и оръжието на могъщия потоп и с целия този арсенал безстрашно атакувал ужасяващата ламя. Когато Тиамат отворила уста, за да погълне богът спасител, той хвърлил в нея предварително подготвените ветрове, така че тя да не може да я затвори, прострелял я със стрелата, разпорил и стомаха и безмилостно изтръгнал нейното сърце. Впоследствие от трупа и сътворил вселената. От едната част на нейното безжизнено тяло оформил небето по образ и подобие на Абзу, а от другата му част създал земята. 

Иконографии

Сцена от епичната битка между Мардук и Тиамат преди светът да бъде сътворен
Клинописният текст на Вавилонския мит на сътворението познат, като Енума Елиш.

Искаш да научиш повече?

Пълната версия на тези два мита, тяхното астрологично значение и още много други интересни факти за античната астрология и митология ще откриете в Царицата на науките, както и на нашите астрологични курсове и семинари

За повече информация, не се колебайте да се свържете с нас на посочените контакти.

Искаш да научиш повече?

Пълната версия на тези два мита, тяхното астрологично значение и още много други интересни факти за античната астрология и митология ще откриете в Царицата на науките, както и на нашите астрологични курсове и семинари

За повече информация, не се колебайте да се свържете с нас на посочените контакти.