Creation

Сътворението на света
Гърция

Подобно на древните народи населяващи териториите на близкия изток и северното поречие на река Нил, така и елините създават множество митовете посветени на този свещен процес. Най-ранният исторически извор, който ни дава подробна информация за гръцката визия за Сътворението е произведението Теогония от Хезиод – класически автор живял около 750 г. пр.н.е. Макар и много други по-късни древногръцки и римски автори, като Аристофан, Нон, Аплодор, Платон, Хигин, Овидий, Сенека и др. също да говорят за този свещен процес, всички те се въртят около една и съща група изначални божества, посочени от Хезиод в своя емблематичен труд. Това са: Хаос, Eреб, Никта, Етер, Хемера, Ерос, Уран, Гея, Тартар и Понтус. За разлика от многопластовите египетски митове на сътворението, в чиито център са поставени различни по природа и функции божества, то древните гърци се въртят около една и съща идея, променяйки единствено хронологията на различните етапи от сътворението. Поради тази причина, тук ще се опитаме да направим един синтез на гръцкия мит на сътворението, включващ информация оставена ни от най-изтъкнатите автори, говорещи по темата.

Сътворението на света - Синтез

В зората на сътворението съществувал единствено изначалният тъмен Хаос,  който Овидий описва като първична космическа субстанция на безредие, в която се съдържали всички елементи на сътворението, а Хезиод като безгранично въздушно пространство. Според Хезиод заедно с Хаоса, а според други от самия него произлезли Гея – животворната земя, Тартар – подземното царство, Ерос – животворната сексуална енергия, както и Ереб и Никта – мракът и нощта. От любовния съюз между Ереб и Никта били родени Хемера – богинята на деня, и Ефир – най-фината част на космическото пространство. Според Хигин обаче първоначално съществувал единствено Хаосът заедно с неговите сподвижници Ереб и Никта, от чиито любовен съюз били родени Хемера и Ефир, които на свой ред заченали Уран, Гея, Тартар, Понтус и Аергя. От този момент нататък денят и нощта вече се превърнали в единно неделимо цяло. Според гръцката митология пресечната точка между тях се намирала някъде в тъмните бездни на Тартар, място, за което се твърди че се намира, на западното небе, както и в най-ниската част от космическото пространство. Според Аристофан, както и според Орфеичната космология всичко започнало тогава, когато богинята на нощта поставила първичното яйце в нозете на своя съпруг Ереб. Впоследствие то било намерено и оплодено от бог Ерос в аспекта му на съзидателен божествен пламък. Според други трактовки обаче Хронос – гръцката персонификация на времето, бил богът, който поставил изначалното яйце, подобно на египетския Тот от Хермополис. Според повечето автори, в зората на сътворението бил роден още и Уран – богът на небето, който със своето звездно тяло обгърнал Гея. Така те се превърнали в единно неделимо цяло. Според някой обаче първо възникнала Гея, която впоследствие родила Уран. От любовния съюз между Небето и Земята били родени Дванадесетте титана, Хекатонхейрите, Циклопите и Гигантите. От взаимодействието между Ереб и Никта пък произлезли всички демонични създания на нощта, бродещи из тъмните дебри на подземното царство. Такива били Танатос – смъртта, Хипнос – сънят, Немезис – възмездието, и др. Според други версии  обаче всички те произлезли от незаконния любовен съюз между Гея и Тартар. Впоследствие Уран заедно с дванадесетте титани поели управлението над света, а циклопите и хекатонхейрите били безмилостно захвърлени в мрачните бездни на Тартар. Поради своя неморален акт великият цар на небето отключил поредица от негативни събития, които по-късно довели до бунта на титаните срещу него, когато той бил кастриран от сина си Кронос и свален от небесния трон. В последния етап от сътворението, когато могъщите титани начело с Кронос поели управлението над света, те създали второто поколение титани, както и първото поколение олимпийски богове, сред които – Хелиос, Селен, Еос, Лето, Астерия, Прометей, Атлас, Зевс, Посейдон, Хадес, Хера, Хестия, Деметра и др.

Иконографии

Римска иконография от 2-ри век пр.н.е. на която е изобразен Уран в центъра на зодиака, заедно със съпругата си Гея
Иконография на Никта - изначалната богиня на нощта
Иконография на Ерос - богът на животворната светлина

Искаш да научиш повече?

Пълната версия на митовете на сътворението, тяхното астрологично значение и още много други интересни факти за античната астрология и митология ще откриете в Царицата на науките, както и на нашите астрологични курсове и семинари

За повече информация, не се колебайте да се свържете с нас на посочените контакти.

Искаш да научиш повече?

Пълната версия на тези два мита, тяхното астрологично значение и още много други интересни факти за античната астрология и митология ще откриете в Царицата на науките, както и на нашите астрологични курсове и семинари

За повече информация, не се колебайте да се свържете с нас на посочените контакти.