Nivo 1

Астровидеотека
Курс 1

Въведение в античната астрология и митология

Списък от видеоуроци, включващ пълните нередактирани двучасови записи от всички проведени до момента лекции в рамките на курса по антична астрология и митология „Въведение в античната астрология и митология“. Можеш да получиш достъп до всяка една от тях, като се свържеш с нас на посочените контакти.

Допълнителна информация

Времетраене на лекциите

Всяка от лекциите е с времетраене от приблизително два астрономически часа
  

Съдържание на курса

Целия курс съдържа пакет от 19 лекции от реално проведени астрологични занятия в рамките на учебната година с лектор Ивайло Банабаков

Цени и пакети

Една лекция  = 30лв
Пакет от 4 лекции = 109лв
Пакет от 8 Лекции = 209лв
Целия курс (19 лекции) = 450лв
 
 
 

Как да поръчам лекциите?

Може да направите заявка за достъп до всяка една лекция или курс от посочените контакти

Заплащането става на място или по банков път.

След като заплатите, получавате неограничен достъп до заявените лекции под формата на активен линк нашата астрологична видеотека. 

Как да поръчам лекциите?

Може да направите заявка за достъп до всяка една лекция или курс от посочените контакти

Заплащането става на място или по банков път.

След като заплатите, получавате неограничен достъп до заявените лекции под формата на активен линк нашата астрологична видеотека.