Nivo 1

Курс I

Въведение в античната астрология и митология

Курсът е подходящ, както за напълно начинаещи, така и за хора, които имат опит с модерната западна астрология, но искат да разширят своя кръгозор и да се запознаят с малко известни, но изключително важни правила, за които говорят най-изтъкнатите арабски, елинистични и средновековни астролози в своите блестящи астрологични и философски трактати. По време на обучението, освен че участниците ще опознаят в дълбочина основните понятия в античната астрология, по емпиричен път те ще осъзнаят нейната неразривна връзка с древното херметическо учение и митологията на Месопотамия, Египет и Гърция.

Учебно съдържание на курса

  • Основни понятия в астрологията
  • Дисекция на хороскоп спрямо античната доктрина
  • Седемте херметически принципа в астрологията и митологията
  • Сътворението на света в митологията на Месопотамия, Египет и Гърция и астрологичното познание съдържащо се там
  • Четирите първични субстанции и елементи според древното херметическо учение, античната астрология и митология
  • Четирите стихии и божествата свързани с тях
  • Четирите разума според древното херметическо учение и античната астрологична доктрина
  • Домове и съзвездия според античната асторлогична доктрина
  • Античното учение за Хилиега, Алкокодена и Алмутена (Гръбнакът на хороскопа)
  • Практически упражнения

Информация за курса

Времетраене

Стандартен курс

Обучението включва 12 лекции от по 2 астрономически часа, които се провеждат блоково
1 път седмично.
(Приблизително времетраене 
на курса – 3 месеца)
  

Интензивен курс

Обучението включва 10 лекции от по 2 астрономически часа, които се провеждат блоково
2 пъти седмично.
(Приблизително времетраене 
на курса 1,5 месец)
  

Форма на обучение

Редовно

Лекциите се провеждат на място в София, Младост 3 в нашите учебни зали и са подходящи за хора, които живеят в София. Всички лекции се записват!

Дистанционно

Лекциите се провеждат ОНЛАЙН във виртуални учебни зали и са подходящи за хора, които нямат възможност да посещават занятията на място.

На всяка лекция се прави видео запис с високо качествено, до което студентите получават достъп!

Цени

Групово обучение

Единично посещение = 30лв на лекция
Пакет от 4 лекции = 109лв
 
 
 

Индивидуални уроци

100 лв. на астрономически час

Условия за записване

Всеки курс се записва предварително на посочените контакти.

Пропуснати занятия не се прехвърлят за следващия месец и са за сметка на ученика.

За повече информация се свържете с нас!

Условия за записване

Всеки курс се записва предварително на посочените контакти

Пропуснати занятия не се прехвърлят за следващия месец и са за сметка на ученика. 

За повече информация, не се колебайте да се свържете с нас!