Creation

Сътворението на света
Египет

В египетската религия съществуват огромен брой версии, описващи сътворението на света. В тях ясно проличават както различните политически и религиозни центрове, формирали се през вековете, така и многопластовите нива на разбиране на египтяните по отношение на устройството на вселената. Част от боговете, които били почитани като върховни Творци, са Птах, Кнум, Ра, Атум, Тот, Хор, Атон и др. В този страница ще обърнем специално внимание на два от най-известните египетски мита, описващи хронологията на сътворението – от градовете Хелиополис и Хермополис. Подобно на по-голямата част от съвременните имена на египетски богове, така и имената на тези два града произлезли от гръцки език. Техния буквален превод е Градът на Хермес и Градът на Хелиос. В Египет те най-вероятно били наричани Хумну и Песеджет. Тези два известни религиозни центъра са познати още и с техните латински наименования. Хермополис бил наричан Огдоада – Градът на осемте, докато Хелиполис – Енеада – Градът на деветте, олицетворявайки броят на изначалните божества, участвали в началните етапи от великото сътворение.

 

Митът от Хермополис

Типично в стила на Хермес Трисмегист и неговото философско учение, в мита, познат като „Огодада“, се твърди, че първоначално във вселената съществували единствено четири влечугоподобни двойки – мъжки и женски, неразривно свързани по между си. Това били Нун и Нунет – безкрайният първичен океан, Амон и Амонет – празното въздушно пространство, Хех и Хекет – безкрайността на необятния космос, и Кеку и Кекут – божествата на бездънния мрак. Божествата Нун, Амон, Хех и Кеху олицетворяват активните мъжки вселенски сили, за които се вярвало, че положили семето на сътворението. Те най-често били изобразявани с жабешки глави. Нунет, Амонет, Хекет и Кехут били представени като женската всепоглъщаща енергия, която материализирала изначалния творчески процес. Според религиозните текстове те представляват точни копия на своите съпрузи, но били изобразявани със змийски глави. Египтяните вярвали, че осемте първични божества на сътворението контролирали стабилността на всички процеси, случващи се във вселената, и че именно в тяхната утроба възникнал животът. Според тази версия първоначално не съществувало абсолютно нищо. Вселената наподобявала космическо яйце, у което в латентно състояние се съдържа¬ли всички необходими съставки за зараждането на живот. В яйцето на сътворението била заключена и изначалната животворна светлина, олицетворена от върховния слънчев бог, за който ще ви разкажем в мита от Хелиополис по-долу. Според някои версии това изначално яйце било снесено от самия бог Тот под формата на Ибис – неговото свещено животно, докато осемте изначални божества на космическото пространство представлявали четири двойки маймуни, наречени „Душите на Тот“. За тях се вярвало, че в момента на сътворението помогнали на животворната слънчева светлина да се издигне от изток, за да озари света със своята зараждаща сила. Съществува и друга версия, според която бог Тот в аспекта си на върховен бог на писмеността сътворил света чрез съзидателната сила на словото – мит, който подозрително напомня на познатата ни библейска фраза от евангелието на св. Йоан, която гласи: „В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог“.

Иконографии

Типична иконография на Тот - богът творец от град Хермополис
Иконография на осемте изначални божества на сътворението гравирани върху стените в храма на Хатхор в Дандера

Митът от Хелиополис

Митът на сътворението, познат още като „Енеада“ е свързан с общо девет изначални божества, начело с върховния слънчев бог творец, за които се вярвало, че създали и оформили света. Подробна информация за този мит откриваме в „Книгата на мъртвите“ – название, с което учените наименуват свободната колекция от текстове съдържащи химни, хваления, речи, заклинания и рисунки, посветени на различни божества. Едно от най-пълните и добре запазените копия е т.нар. „Папирус на Ани“, датиран около 1240 г. пр.н.е. Там върховният бог творец е Атум – най-старото сред египетските слънчеви божества. Според тази версия, първоначално съществували единствено първичните води на бог Нун, които сами по себе си не били способни да създадат живот поради своята хаотична природа. За да бъде сътворен светът, върховният слънчев бог трябвало да се откъсне от тяхното хипнотичното влияние, посредством силата на собствената си воля. Само по този начин той бил способен да се самосъздаде. Атум успял да го направи, произнасяйки с истински глас своето собствено име. След като богът Слънце се откъснал от хаотичните води на Нун чрез своята животворна светлина, той внесъл нужния порядък, създавайки необходимите предпоставки за зараждането на живота. (Съществуват и версии, в които се казва, че птицата Бену – свещеното животно на бога Слънце, положила свещеното яйцето на сътворението, подобно на бог Тот в аспекта си на Ибис). Не след дълго, чрез творчески акт, подобен на мастурбация, той създал първата божествена двойка, позната като Шу – студения сух въздух, и Тефнут – топлия влажен. (Според друга версия, те произлезли от неговите ноздри). От техния любовен съюз били родени Геб – твърдата земя, и Нут – звездното небе. В своята първоначална форма тези два бога били неразривно свързани, подобно на Ан и Ки от митологията на Месопотамия. По този начин всяко нещо, което се случвало на единия, рефлектирало пряко и върху другия. От техния директен любовен съюз били родени и първите четири автономни божества – Озирис, Изида, Сет и Нефтида. След като всички изначални божества вече били създадени, бог Шу престъпил към финалния етап от великото сътворение, прекратявайки директния любовен съюз между Геб и Нут. Това било нужно, за да съхрани установения вече дуалистичен порядък. Тогава, чрез акт на разрязване той собственоръчно разделил Небето от Земята, изпълвайки въздушното пространство помежду им. След като ги разделил, той поставил четири стълба в четирите краища на света, които, освен като подпори, изпълнявали още и функцията на свързващо звено между божествения свят, асоцииран с Нут, и земния, олицетворен от нейния съпруг Геб.

Иконографии

Предполагаема иконография на Атум - върховният слънчев бог творец от Хелиополис
Отделянето на богът Слънце от първичните води на Нун
Бог Шу разделя Нут(небето) от Геб(Земята)

Искаш да научиш повече?

Пълната версия на тези два мита, тяхното астрологично значение и още много други интересни факти за античната астрология и митология ще откриете в Царицата на науките, както и на нашите астрологични курсове и семинари

За повече информация, не се колебайте да се свържете с нас на посочените контакти.

Искаш да научиш повече?

Пълната версия на тези два мита, тяхното астрологично значение и още много други интересни факти за античната астрология и митология ще откриете в Царицата на науките, както и на нашите астрологични курсове и семинари

За повече информация, не се колебайте да се свържете с нас на посочените контакти.