Konsultacii

Персонални консултации

Този тип консултации са насочени към личността и са изцяло в услуга на индивида. Те са в състояние по един обективен – математически начин, посредством свещеният език на астрологията и хилядолетната мъдрост съдържаща се в митологията да помогнат на родения по пътят към себепознанието, което според древните мъдреци е в основата, както на успешната реализация, така и на постигането на истинско щастие. 

Натална астрология – анализ и прогностика на рождена карта

Този дял на астрологията се занимава с индивидуалната рождена карта(хороскоп) и включва подробен анализ на психологичния профил, потенциали, качества, недостатъци, карма и изобщо на всичко, отнасящо се до човекът, неговият живот и съдба – здраве, пари, семейство, кариера, приятели, работа, деца и т.н. Хороскопът се изчислява по правилата на древните жреци-астролози, като координатната система, която използваме е фиксираният вавилонски сидеричен зодиак. За анализ на миналите и съответно прогнозиране на бъдещи събития се използва специализиран софтуер, който изчислява примарни дирекции(висшия пилотаж в астрологията) по алгоритмите на най-изтъкнатите астролози на античността, средновековието и ренесанса. Използват се още – прогресии, транзити, слънчево и лунно завръщане, античното учение за господарите на времето, хелиакалните фази и други доказани през вековете астрологични техники за прогноза.

  • Времетраене на консултация: (приблизително 2 астрономически часа)
  • Данни нужни за изготвяне на индивидуален хороскоп: (дата, място и час на раждане)
  • Цена: (170 лв)
В случаите, в които часът на раждане липсва или не е точен се прибягва до т.нар. „Ректификация“ – метод за възстановяване или коригиране на рожденото време посредством астрологичен анализ на минали събития. Повече информация за това ще откриете тук

Елективна астрология – избор на подходящо време за успешно начинание

Едно от най-силните езически вярвания, което е в основата, както на религиите, така и на астрологията, особено що се отнася до този неин дял ще наречем „Законът на кръговрата“, според който началото определя цялото. Фрагменти от това древно поверие можем да открием навсякъде около нас. Не случайно във фолклорът на почти всички народи се обръща специално внимание на първото впечатление, първия поглед, първото докосване и изобщо на началото, както на човешките взаимоотношения, така и при започването на ново начинание. Например по време на Игнажден –  християните вярват, че какъвто гостенин пръв ти влезе в къщата, такава ще ти бъде и годината. Всеки, който някога се е занимавал със земеделие или е изучавали природни науки знае, че ако бъде посято едно семе в правилното време, вероятността то да покълне и да даде плод е много по-голяма. По същата тази логика, дори да засеем най-силното и плодовито растение в грешният момент, каквито и грижи да полагаме за него, то най-вероятно ще загине. Същото нещо важи за действията, които предприемаме и идеите, които генерираме независимо дали става въпрос за брак, семейство, деца, работа, реклама, бизнес, пътувания или нещо друго. Според херметическото учение, всички те представляват семена в света на енергията, които подобно на растенията също търсят подходяща почва за да покълнат, развият и в последствие да се материализират. Твърде често хората неглижират този важен момент и оставят на случайността изборът на подходящо време за стартиране на своите начинания, подобно на невеж фермер, който безотговорно разпръсва семената си с надеждата някое от тях да покълне. Всичко това, е статистически възможно, но и малко вероятно.  Функцията на елективния хороскоп е да сведе до минимум негативните фактори и по математически път, посредством свещения език на астрологията да подбере най-подходящия период за започване на нов вид начинание, защото както вече знаем, положителният старт е в основата на успеха!  

За какво можем да използваме елективният дял на астрологията?

На практика,  този дял може да ни бъде от ползва за абсолютно всичко  – от битовите дейности, с които непрестанно се сблъскваме, до взимането на важни решения в личен и професионален план. Едни от най-често срещаните елективни хороскопи са свързани с избор на подходящо време за: стартиране на професионален или личен проект, реклама, сватба, развод, операция, договор, интервю, среща, мероприятие, обучение, изпит, пътуване, разрешаване на спорове и уреждане на съдебни дела, покупка на движимо и недвижимо имущество, деца, инвестиции и др.
 
  • Времетраене на консултация: (неопределено)
  • Данни нужни за изготвяне на индивидуален хороскоп: (варират в зависимост от дейността)
  • Цена: (100 лв)

Синастрия – анализ на партньорските взаимоотношения

Този дял на астрологията изследва взаимоотношенията между два или повече субекта, анализирайки взаимодействието между астрологичните сигнификатори в техните индивидуални рождени карти. На практика Синастрия (партньорски хороскоп) може да се направи на почти всичко – съпруг и съпруга, родител и дете, учител и ученик, приятели, институции, бизнес партньорства и др. Извършването на тази услуга представлява комплексен процес, при който се анализират в дълбочина индивидуалните хороскопи на партньорите, които в последствие се съпоставят за да бъдат оценени положителните и отрицателни страни на тяхното взаимодействие. Изготвянето на такъв хороскоп може да бъде изключително полезно, както при двойки, които имат проблеми във връзката си, така и при такива, които искат да опознаят по-добре себе и своя партньор, оптимизирайки комуникацията помежду си. По време на консултацията се прави подробен анализ на рождените карти по правилата на античната астрология, херметическото учение за инкорпоратите, мистичната доктрина за боговете, както и добре познатите ни архетипи утвърдени от Карл Густав Юнг в съвременната аналитична психология.  

  • Времетраене на консултация: (Между 2 и 3 астрономически часа)
  • Данни нужни за изготвяне на партньорски хороскоп: (дата, място и час на раждане на партньорите)
  • Цена: (250 лв)
В случаите, в които часът на раждане липсва или не е точен се прибягва до т.нар. „Ректификация“ – метод за възстановяване или коригиране на рожденото време посредством астрологичен анализ на минали събития. Повече информация за това ще откриете тук

Условия за записване

Консултациите се записват предварително на посочените контакти.

Провеждат се на място в София, Младост 3, както и Онлайн за цялата страна.

За повече информация, не се колебайте да се свържете с нас.

Условия за записване

Консултациите се записват предварително на посочените контакти.

Провеждат се на място в София, Младост 3, както и Онлайн за цялата страна.

За повече информация, не се колебайте да се свържете с нас.