Зодиак

Произход и функции

Зодиакът представлява астрономическа координатната система, върху която се проектират небесните тела. В тази своя роля той спокойно може да бъде разглеждан, като матрицата на астрологията. Произходът му е една от най-големите и противоречиви теми, както сред астрономи, така и сред астролози. Съществуват многобройни хипотези за това, къде и кога е възникнал той. Например според гръцкия политик и държавник Солон живял около 600 г. пр.н.е. астрономически изчисления били правени 9000 г. преди неговото време. В своя академичен труд “The Babylonian Astrolabe” по математически път Румен Колев доказва, че в Месопотамия сериозни трудове по темата е имало най-малко от 5500 г. пр.н.е., но съществуват и археологически доказателства, които сочат, че древните хора са се интересували от фазите на луната, равноденствията и слънцестоенията, както и от и конкретни звездни участъци от преди повече от 25000 години. 

Тук виждаме компютърна визуализация на зодиака с четири кардинални точки изчислени за 2019 г. спрямо фиксирания вавилонски зодиак. Той оформя 360° окръжност, в която попадат познатите ни дванадесет зодиакални съзвездия.

Видове зодиакални системи

Зодиакът обаче не винаги представлявал това, което познаваме днес. Преди небесната сфера да бъде разделена от гърците на дванадесет равни части свързани с познатите ни дванадесет съзвездия, той бил много по-различен. Както вече споменахме, едни от най-ранните сведения за логично структуриране на небето с астрологична цел откриваме в Месопотамия при т.нар. „Астролаби“ датирани на повече от 7000 години. В тези звездни календари небето е разделено на три части наречени „пътища“ свързани с трите върховни божества от шумерският пантеон – Енлил, Ан, и Енки. Сведения за античната астрологична традиции откриваме още и в „Sphaera Barbarica“, което в буквален превод означава „Варварска сфера“. С този термин гръцките автори назовават звездната координатна система използвана от източните народи и в частност Месопотамия и Египет. По онова време традиционния елинистичен зодиак бил познат под името „Sphaera Graecanica“, чиито наследници сме ние. По време на римската империя и средновековието тези два зодиака започнали да се сливат, поради което в наши дни е изключително трудно произходът на съзвездията използван в тях да бъдат категорично диференцирани. Сведения за това сливане откриваме в „Зодиакът от Кайро“ или т.нар. „Daressy Zodiac“, който се състои от общо три концентрични кръга. В центъра са изобразени божествените образи на Слънцето и Луната. В неговия външен пръстен са представени познатите ни дванадесет зодиакални съзвездия, докато в междинния кръг част от свещените образи използвани в египетската астрологична традиция позната, като „Dodekaoros“, която разделя небесната сфера на 36 части наречени „Деканати“.

Тук виждаме отливка от „Daressy Zodiac“ направена от Жорж Даресси намираща се във френския археологически институт в Кайро. За жалост оригиналния монумент вече е изгубен.

Въпреки някой запазени монументи, основни  сведения за египетската астрологична традиция (Dodekaoros) получаваме от Нигидий Фигул и Теокрос Вавилоенца живели около 1-ви век пр.н.е, както и от византийския астролог Реторий живял няколко века по-късно, които споменават някой египетски съзвездия в своите астрологични трактати. Допълнителна информация за египетските съзвездия ни дават още “Зодиакът от Дандера” открит върху тавана на храма на богинята Хатхор в едноименният град, както и “Планисферата на Бианчини” кръстена на нейният откривател. Тези два зодиака са от гръко-римският период и представляват съвкупност от египетската, арабската, гръцката и римската астрологична традиция.

На лявото изображение виждаме "Зодиакът от Дандера", а на дясното "Планисферата на Бианчини".

Зодиакът днес

За разлика от астрологичните координатни системи в миналото, които били изцяло ориентирани към звездното небе, в съвременната астрология съществуват две коренно противоположни такива – „Тропическа“ и „Сидерална“. В наши дни тропическият зодиак е използван от почти всички западни астролози докато сидеричният най-вече от ведическите. Условно може да се каже, че едната е ориентирана основно към случващото се на земята, докато другата към това на небето. В действителност обаче съществуват различни разновидности на тези два зодиака. Основната разлики при тропическите системи е мястото, където бива поставено пролетното равноденствие, служещо за тяхна отправна точка. Различията при сидералните пък се коренят в начините, по които бива разделено звездното небе, тоест къде ще бъдат поставени границите на дванадесетте зодиакални съзвездия.

Тропически зодиак 

В съвременната астрология най-масово използвания зодиак е тропическият утвърден от египетският астроном, астролог и математик Клвадий Птолемей живял около 2-ри век сл.н.е. В своята система той разделя небесната сфера на 12 равни части от по 30°, поставяйки точката на пролетното равноденствие в началото на зодиакалното съзвездие Овен. Характерна негова специфика, е че този зодиак не зачита прецесията, а се базира на природните и климатични промени настъпващи при движението на Земята около Слънцето по време на нейният 12 месечен цикъл. Получава се така, че въпреки приблизително 25° изместване на земната ос, при тропическия зодиак пролетното равноденствие все още се намира в 0° на Овен, независимо от факта, че в момента астрономически то попада в 5° на зодиакалното съзвездие Риби. Поради тази причина при него т.нар. „Зодии“ се разглеждат, не като реално съществуващи съзвездия на небето, а като тропически месеци от по 30° наименувани с имената на вече съществуващите зодиакални съзвездия. Поради това огромно астрономическо несъответствие модерната астрология търпи остра критика от страна на съвременната наука и в частност астрономията.

Сидеричен зодиак

В буквален превод „сидерален“ означава звезден и действително този зодиак е ориентиран изцяло към реалното астрономически положение на съзвездията. При него се отчита прецесията, тоест постепенно изместване на земната ос през вековете. Ако по време на Птолемей пролетното равноденствие се е намирало в приблизително 0° на зодиакалното съзвездие Овен, то в момента то се случва в 5° на зодиакалното съзвездие Риби. От астрологична гледна точка в 90 % от случаите това 25 градусово изместване при разглеждането на един и същи хороскоп през призмата на сидералния и тропичения зодиак би дало 1 зодиакален сектор отклонение. Това означава, че ако отидете при астролог, който използва сидерален зодиак и му кажете, че сте родени на 20 Март по време на пролетното равноденствие, вие няма да сте зодия Овен, както твърди западната астрологична традиция, а зодия Риби, защото поради прецесията вашето Слънце, от което всъщност зависи зодията, ще попадне в сектора управляван от зодиакалното съзвездие Риби. 

На това изображение направено за 2016 г. ние ясно можем да отличим несъответствието между 12 тропически месеца, които сме номерирали с числата от 1 до 12 и дванадесетте зодиакални съзвездия изрисувани с тънката тъмно-синя линия. Поради 25° изместване на земната ос се получава така, че в „тропичният сектор Овен“ попада астрономическото съзвездие "Риби" и т.н. Поради тази причина за да бъдат разбрани в дълбочина принципите, на които се основава древното звездно учение е важно да се прави разлика между нематериалните тропически сектори, които Птолемей кръщава с имената на вече съществуващи съзвездия и реално-съществуващите звездни образи, които виждаме на небето.

Искаш да научиш повече? ​

Подробна информация за древногръцката, вавилонската и египетската астрологична традиция, спецификите при използването на Тропичен и Сидеричен зодиак, както и още много други интересни факти за античната астрология и митология ще откриете в Царицата на науките, както и на нашите астрологични курсове и семинари

За повече информация, не се колебайте да се свържете с нас на посочените контакти.

Искаш да научиш повече? ​

Подробна информация за древногръцката, вавилонската и египетската астрологична традиция, спецификите при използването на Тропичен и Сидеричен зодиак, както и още много други интересни факти за античната астрология и митология ще откриете в Царицата на науките, както и на нашите астрологични курсове и семинари

За повече информация, не се колебайте да се свържете с нас на посочените контакти.