Хилиег, Алкокоден и Алмутен

Според древната астрологична традиция, Хилиега, Алкокодена и Алмутена представляват трите най-важни точки в един хороскоп. В първият том от книгата „Антична астрология“, Румен Колев ги нарича „Гръбнакът на античната астрология“ и действително съществуват множество древни астрологични текстове на арабски, древногръцки и латински език, според които по положението на тези три сакрални точки, астрологът може да съди за здравето, продължителността на живота, съдбата и характера на родения. Част от по-известните автори, които говорят по темата са – Доротей, Валенс, Птоломей, Павел Александрийски, Порфирий, Реторий  и Балбилус.

Хилиег (искрата на живота)

Терминът Хилиег произлиза от арабското „Хайладж“, което в буквален превод означава – „Този който спуска искрата на живота, животворящият, както и върховният господар“. В хороскопа тази точка олицетворява онова сакрално място на небето, от където произлиза животворната светлина, която се въплъщава в тялото на родения в момента на неговото раждане, определяйки сърдечният му ритъм. Според повечето автори основните точки в хороскопа, които притежават силата да станат Хилиег са – „Слънце, Луна и Асцендент“ и в краен случай „Фортуна“. Според други автори Хилиег би могъл да бъде, както „Сизигията“, така и „Медиум Цели“. Според трети, като например Валенс и Птоломей, при определени ситуации планети също могат да станат Хилиег.

Алкокоден (ангел-хранител)

В астрологията Хилиега и Алкокодена са като скачени съдове. Ако Хилиега представлява най-чистата форма на божествената светлина, то Алкокодена е лупата, през която тази светлина бива пречупена. Технически погледнато, в един хороскоп Алкокодена е планетата, която владее Хилиега. Всъщност с названието Алкокоден античните астролози визират божественият ангел хранител, за който се вярвало, че наставлява и защитава родения от момента на неговото раждане, до края на земния му път. Древните римляни наричали този небесен покровител „Genius proprius“, което в буквален превод означава „Личен дух“ или „Собствен ангел“. Според повечето антични астролози, които говорят по темата, роденият притежава един ангел-хранител, но според Порфирий, те могат да бъдат два – главен и второстепенен.

Алмутен (царят на хорокопа)

С терминът Алмутен античните автори визират най-силната планета в един хороскоп. В древните астрологични текстове тази планета е наречена – „Доминиращият“, „Върховния господар“ или „Повелителя на картата“. В западната астрология съществуват опити за реконструкция на тази антична доктрина, въпреки че както повечето неща, така и съвременното разбиране за “Господарят на хороскопа”  е до толкова опростено, че до голяма степен е изгубило своите първоначални достойнства, превръщайки се в бегло подобие на това, което е било някога. В съвременната астрология, най-често срещания начин за определянето му е, като се вземе за Алмутен планетата, която управлява изгряващия знак. Например ако в хороскопа изгрява съзвездието „Овен“, то тогава автоматично планетата Марс бива провъзгласена за управител на хороскопа, ако изгрява “Телец”, тогава тази планета ще бъде Венера, което естествено не е вярно! Всъщност в античността, учението за Алмутена било много по-сложно и тази опростена западна доктрина представлява просто един малък фрагмент от многобройните стъпки и правила, които древните астролози следвали при определянето му.

Научи повече

Подробна информация за определянето на Хилиега, Алкокодена и Алмутена в един хороскоп, както и още много други интересни факти за античната астрология и митология ще откриете в Царицата на науките, както и на нашите астрологични курсове и семинари

За повече информация, не се колебайте да се свържете с нас на посочените контакти.

Научи повече

Подробна информация за определянето на Хилиега, Алкокодена и Алмутена в един хороскоп, както и още много други интересни факти за античната астрология и митология ще откриете в Царицата на науките, както и на нашите астрологични курсове и семинари

За повече информация, не се колебайте да се свържете с нас на посочените контакти.